Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków- Regulamin funduszu remontowego SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

- Regulamin monitoringu wizyjnego

- Regulamin rozliczania kosztów C.O. - 2017

- Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach SM Prądnik Czerwony w Krakowie

- Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokalu.

- Postanowienie Sadu o rejestracji Statutu 2016 r.

- STATUT

- Regulamin Rady Nadzorczej SM Prądnik Czerwony

- Regulamin ogłaszania przetargów

- Regulamin kwalifikowania robót

- Załączniki do Regulaminu zasad wjazdu ....

- Regulamin określający zasady wjazdu i parkowania oraz zasady stosowania identyfikatorów

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali

- Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków

- Regulamin zespołu redakcyjnego czasopisma Informator

- Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

- Regulamin używania lokali, porządku domowego, zasad współżycia mieszkańców

- Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej

- Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali

- Regulamin organizowania przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych

- Regulamin funduszu remontowego

- Regulamin finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej

- Regulamin przyjmowania członków, zawierania umowy o ustanowienie prawa do lokaliStrefa mieszkańca

Sprawdź historię płatności.Sprawdź protokoły z posiedzeń.