Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków
Czy w Twoim bloku
działa już Rada Mieszkańców?

Skład Zarządu:


Prezes Zarządu - mgr inż. Małgorzata JaworskaZ-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - inż. Jacek KizlichZ-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy - mgr Dariusz Rajkowski


PRZYJĘCIA STRON : w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie

Rada Nadzorcza:

 

Małgorzata Krynke – przewodniczący Rady Nadzorczej


Robert Skrzyńskiz-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej


Barbara Krupińska - sekretarz


Tadeusz Kuczyński  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Michał Drab  - przewodniczący Komisji Gospodarczo-Technicznej


Marcin Cempura


Wojciech Dąbroś


Henryka Drewniak


Rafał Mirlak


Małgorzata Radoń


Maciej Surówka


PRZYJĘCIA STRON : w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:00

Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej:


Kierownik  mgr inz Marcin SteczekMistrz do spraw elektrycznych ślusarskich i stolarskich - Jarosław ŁozińskiMistrz do spraw wod-kan, gaz i c.o. - Marek Klich


 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Sprawdź historię płatności.

Strefa mieszkańca

Sprawdź protokoły z posiedzeń.