Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków

Skład Zarządu:


Prezes Zarządu - mgr inż. Małgorzata JaworskaZ-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - inż. Jacek KizlichZ-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy - mgr Dariusz Rajkowski


PRZYJĘCIA STRON : w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie

Rada Nadzorcza:

 

Ryszard Drewniak – przewodniczący Rady Nadzorczej


Stanisław Skrzyńskiz-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej


Elżbieta Zając - sekretarz


Józef Olszowski  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Marek Ślusarczyk  - przewodniczący Komisji ds. windykacji należności


Anna Więckowska  - przewodniczący Komisji Gospodarczo-Technicznej


Grzegorz Cempura


Wojciech Dąbroś


Paweł Grabski


Tadeusz Kuczyński


Stefan Nowak


Joanna Pierzchała - Cempura


Małgorzata Radoń


Robert Skrzyński


Anna Smacka


PRZYJĘCIA STRON : w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:00

Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej:


Kierownik  mgr inz Marcin SteczekMistrz do spraw elektrycznych ślusarskich i stolarskich - Jarosław ŁozińskiMistrz do spraw wod-kan, gaz i c.o. - Marek Klich


 Strefa mieszkańca

Sprawdź historię płatności.Sprawdź protokoły z posiedzeń.