Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków- Regulamin gospodarki finansowej SM z 2020 r.

- Zmiana Regulaminu rozliczenia kosztów gosp. odpadami

- Regulamin finansowania dział. społ. i oświatowo-kulturalnej

- Regulamin Rady Mieszkańców Nieruchomości

- Regulamin zlecania wykonawcom wszelkich prac na rzecz SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi

- Regulamin określający zasady wjazdu i parkowania oraz zasady stosowania identyfikatorów

- Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

- Regulamin Rady Nadzorczej SM Prądnik Czerwony

- Regulamin funduszu remontowego SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi

- Zmiany w Regulaminie rozliczania zużycia energii elektr. w garażach

- Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków (od 01.07.19)

- Regulamin określający zasady podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd

- Wpis do KRS, zmieniający statut

- STATUT 19.05.18. cz I

- STATUT 19.05.18. cz II

- Regulamin rozliczania kosztów C.O. - 2018

- Polityka prywatności spółdzielni

- Regulamin organizowania przetargu na ustanowienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych

- Regulamin używania lokali, porządku domowego...

- Regulamin monitoringu wizyjnego

- Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach SM Prądnik Czerwony w Krakowie

- Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokalu.

- Regulamin kwalifikowania robót

- Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków

- Regulamin zespołu redakcyjnego czasopisma Informator

- Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej

- Regulamin finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnejStrefa mieszkańca

Sprawdź historię płatności.Sprawdź protokoły z posiedzeń.