Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków
Czy w Twoim bloku
działa już Rada Mieszkańców?- Uchwała zm. Regulamin rozliczania C.O. - wraz z dotychczasowym brzmieniem regulaminu

- Regulamin rozliczania energii elektrycznej w garażach 2024

- Regulamin zespołu redakcyjnego czasopisma Informator

- Zmiana w Regulaminie Parkowania z dn. 31.08.2022

- Regulamin rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej 2022

- Regulamin określający zasady parkowania oraz stosowania identyfikatorów - 2022

- Regulamin używania lokali i porządku domowego - 2022

- Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za używanie lokali

- Regulamin rozliczania kosztów C.O. - 2022

- Regulamin Rady Nadzorczej SM Prądnik Czerwony

- STATUT 22 X 2021 cz. 2

- STATUT 22 X 2021 cz. 1

- Zakres i granice działania Awaryjnego Pogotowia Technicznego.

- Regulamin organizowania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własnosci lokali

- Regulamin rozliczania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi

- Regulamin gospodarki finansowej SM z 2020 r.

- Regulamin finansowania dział. społ. i oświatowo-kulturalnej

- Regulamin Rady Mieszkańców Nieruchomości

- Regulamin zlecania wykonawcom wszelkich prac na rzecz SM Prądnik Czerwony

- Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych

- Regulamin funduszu remontowego SM Prądnik Czerwony

- Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków (od 01.07.19)

- Regulamin określający zasady podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd

- Polityka prywatności spółdzielni

- Regulamin monitoringu wizyjnego

- Regulamin rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach SM Prądnik Czerwony w Krakowie

- Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokalu.

- Regulamin kwalifikowania robót

- Regulamin rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków

- Regulamin udostępniania dokumentów członkom SM Prądnik CzerwonyElektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Sprawdź historię płatności.

Strefa mieszkańca

Sprawdź protokoły z posiedzeń.