Witamy na stronie internetowej
SM Prądnik Czerwony !
Zaufaj doświadczeniu!
Mamy go ponad 25 lat !
SM Prądnik Czerwony...
...Zmieniajmy razem Kraków

POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA

Data: 18-03-2016

 

S.M. „Prądnik Czerwony” informuje, iż na piętrach wskazanych poniżej nieruchomości znajdują się wolne pomieszczenia po zsypach, które mieszkańcy mogą wynająć odpłatnie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane wynajmem takiego pomieszczenia mogą złożyć pisemny wniosek w siedzibie Spółdzielni.

Powierzchnia pomieszczenia:           1,5 m2

Koszt wynajmu:                                 33 zł / kwartalnie

 

ul. Powstańców 32

Klatka  I  -  pomiędzy piętrami:   3/4, 6/7, 9/10

ul. Powstańców 34

Klatka  I  -  pomiędzy piętrami:   3/4, 6/7, 7/8, 9/10

ul. Powstańców 34A

Klatka  I  -  pomiędzy piętrami:  3/4, 7/8, 9/10, 10/11, 11/12

ul. Powstańców 44

Pomieszczenie po zsypie 1,5 m2  - na piętrze : 3, 4, 5, 6, 8

Ul. Strzelców 17

Pomieszczenie po zsypie 1,5 m2  - na piętrze : 3

ul. Strzelców 19

Pomieszczenie po zsypie 1,5 m2  - na piętrze : 3

ul. Strzelców 21

Pomieszczenie po zsypie 1,5 m2  - na piętrze : 1, 2

ul. Strzelców 23

Pomieszczenie po zsypie 1,5 m2  - na piętrze : 14

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski osób, które posiadają zaległości w opłatach wobec Spółdzielni rozpatrzone zostaną po spłaceniu całości zadłużenia.

 

mod. 4.05.17

COFNIJ


Strefa mieszkańca

Sprawdź historię płatności.Sprawdź protokoły z posiedzeń.